Hazardovanie ľudí pri predaji nehnuteľnosti.
image

Hazardovanie ľudí pri predaji nehnuteľnosti.

Magazín kategórie | Tipy, Rady, Inšpirácie

Autor: Redakcia 02.12.2020 08:00

Zdroj: realitnaunia.sk

Uvažovali ste niekedy nad hodnotou vecí, ktoré plánujete predať? Nad tým, koľko námahy, koľko rokov ste vy alebo vaši blízki pracovali na nehnuteľnosť, ktorú sa práve chystáte speňažiť? Ak nie, zamyslite sa. Zistíte, že hodnota takejto nehnuteľnosti predstavuje vlastne mnohoročnú hodnotu práce celých rodín.


Zodpovednosť.

Je to, čo pri nakladaní s takouto hodnotou pocítite. Inak sa zahrávate s tým, čo generácie pred vami vytvorili. My, realitní makléri, často vidíme, ako ľudia hazardujú s vlastným majetkom. Vystavujú sa riziku realitných podvodov, chybne určujú predajnú cenu nehnuteľnosti, rokujú s nevhodnými záujemcami, strácajú peniaze len tým, že sa nevenujú kvalitnej propagácii predaja a pod. Všetko toto má za následok nižší príjem z predaja a dokonca občas aj stratu majetku.


Ako sa teda chovať zodpovedne? V prvom rade buďte opatrní a zvážte reálne svoje schopnosti, skúsenosti a možnosti. Odpovedzte pravdivo bez pomoci na nasledovné otázky:


  • Venujem sa realitnému právu, katastru či stavebnému právu na profesionálnej úrovni?
  • Mám prístup k profesionálnym nástrojom na ocenenie nehnuteľnosti alebo som predal za posledný rok viac ako 5 nehnuteľností?
  • Venoval som sa niekedy realitnému marketingu?
  • Viem aký zmysel má inštitút notárskej úschovy a čo je kvitancia?
  • Venoval som sa niekedy psychológii predaja?
  • Viem koľko a akých bytov vrátane pôdorysov sa nachádza v okolitých panelákoch?
  • Viem čo je územnoplánovacia informácia?
  • Viem, aký je rozdiel medzi pozemkom registra E-KN a C-KN?
  • Viem aký rozdiel je medzi bytom a apartmánom?

Ak ste minimálne na dve otázky nevedeli odpovedať, nepredávajte si svoju nehnuteľnosť sám. Nemusí sa to skončiť dobre. Zverte predaj svojej nehnuteľnosti profesionálnej realitnej kancelárii s kvalitnými referenciami. Maklérovi, ktorý vám na všetky tieto otázky pohotovo odpovie. Budete vedieť, že ste v správnych rukách. footer
BACK TO TOP